Boekhouding WoordenBookie

Support Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie
artikelen binnen Boekhouding WoordenBookie
Bank | saldo: begin en eindsaldo van boekjaar
Jaarcijfers | Overlopende omzet
Inkomstenbelasting | Niet-vergoede zorgkosten
Bank | Zakelijke (spaar)rekeningen
Ondernemerschap | 1225 uren criterium en registratie
inkomstenbelasting | Schuld : lening, studieschuld, e.d.
KOR binnen het Bookie abonnement
Wat is een investering?
Bankrekening doorgeven bij Belastingdienst
Omzetbelasting: bedrag en termijn
Wat valt er onder je vermogen?
Inkomstenbelasting | Wat moet ik betalen en wanneer?
Inkomstenbelasting | Wat is vermogen?
Btw-ID en btw-nummer (omzetbelasting)
Voorlopige aanslag: aanvragen, wijzigen of stopzetten
The Bookie en de Belastingdienst
Wat zijn VIA en SBA machtiging en wat doe ik ermee?
Uitstel voor betalen belasting: btw en inkomstenbelasting
Toeslagen: zorg, huur, kinderopvang en kindgebonden budget
Een goede administratie opzetten en bijhouden
Belastingplan 2020
Btw-nummer van opdrachtgever of klant controleren
Productverkoop en voorraadadministratie
Inloggen Belastingdienst
Intentieverklaring voor de oprichting van een B.V.
Middelingsregeling: minder belasting door middelen
Een boekjaar
Eenmanszaak in relatie tot VOF of Maatschap
Reisbureauregeling: aandachtspunten als je reizen organiseert
ZVW | Inkomensafhankelijke Bijdrage Zorgverzekeringswet
Bijzonder uitstel van betaling: corona regeling van Belastingdienst
Inkomstenbelasting Box 3 : sparen en beleggen
Inkomstenbelasting Box 2: aandelen in een vennootschap of coƶperatie
Inkomstenbelasting Box 1, 2 en 3
Voorbeeld Omzetbelastingaangifte
Belastingdienst | Wijzigingen doorgeven | (zonder) Digid & E-herkenning
Migratie vanuit en naar buitenland
E-factuur van (rijks)overheid
Brutomarge
Verkoop bedrijfsmiddelen: Boekwinst & Desinvesteringsbijtelling
Vennootsschapsbelasting: belasting over de winst van B.V., N.V. en soms stichting
Gevolgen en voorbereiding Brexit
Inkomstenbelasting: belastingschijven en tarieven
Uitstel aangifte inkomstenbelasting: 1 mei vervalt
Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)
Niet voldoende geld voor belasting: inkomstenbelasting en omzetbelasting
Zorgkosten: welke zijn aftrekbaar?
Boete van de Belastingdienst: waarvoor en wat nu?
Beconnummer The Bookie
Voertuig | Uitsluitend zakelijk gebruik auto of bus
Wat is een voorlopige aanslag?
Belastingrente
Inkomstenbelasting Box 1: belastbaar inkomen
Machtiging Belastingdienst Bookie | VIA en SBA intrekken
Machtiging Belastingdienst voorgaande boekhouder | VIA en SBA intrekken
Bruto vs Netto
Winst verlagen
WOZ waarde koopwoning | waarom is dit belangrijk voor mijn belasting?
Cryptovaluta
Vrijgesteld van btw | wat betekent dat en moet ik doen?
Salaris | Hoe betaal je vennoten binnen een VOF uit?
Intracommunautaire levering of verwerving
Belastingkorting | KIA: wat valt er onder de investeringsaftrek?
Btw aangifte: vrijwel geen uitstel mogelijk
Fiscale Oudedagreserve (FOR)
Ondernemersaftrek en voordelen
Onjuiste btw aangifte of geen aangifte