Boekhouding WoordenBookie

Support Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie
artikelen binnen Boekhouding WoordenBookie
Bank | saldo: begin en eindsaldo van boekjaar
Jaarcijfers | Overlopende omzet
Inkomstenbelasting | Niet-vergoede zorgkosten
Bank | Zakelijke (spaar)rekeningen
Ondernemerschap | 1225 uren criterium en registratie
KOR binnen het Bookie abonnement
inkomstenbelasting | Schuld : lening, studieschuld, e.d.
Wat is een investering?
Voorlopige aanslag: aanvragen, wijzigen of stopzetten
Bankrekening doorgeven bij Belastingdienst
Omzetbelasting: bedrag en termijn
Wat zijn VIA en SBA machtiging en wat doe ik ermee?
Wat valt er onder je vermogen?
Inkomstenbelasting | Wat is vermogen?
Btw-ID en btw-nummer (omzetbelasting)
The Bookie en de Belastingdienst
Inkomstenbelasting | Wat moet ik betalen en wanneer?
Btw-nummer van opdrachtgever of klant controleren
Productverkoop en voorraadadministratie
Eenmanszaak in relatie tot VOF of Maatschap
Reisbureauregeling: aandachtspunten als je reizen organiseert
Bijzonder uitstel van betaling: corona regeling van Belastingdienst
Inkomstenbelasting Box 3 : sparen en beleggen
Inkomstenbelasting Box 2: aandelen in een vennootschap of coƶperatie
Inkomstenbelasting Box 1, 2 en 3
Voorbeeld Omzetbelastingaangifte
Belastingdienst | Wijzigingen doorgeven | (zonder) Digid & E-herkenning
Brutomarge
Verkoop bedrijfsmiddelen: Boekwinst & Desinvesteringsbijtelling
Vennootsschapsbelasting: belasting over de winst van B.V., N.V. en soms stichting
Gevolgen en voorbereiding Brexit
Inkomstenbelasting: belastingschijven en tarieven
Uitstel aangifte inkomstenbelasting: 1 mei vervalt
Kleineondernemersregeling (KOR)
Wat is een voorlopige aanslag?
Niet voldoende geld voor belasting: inkomstenbelasting en omzetbelasting
Zorgkosten: welke zijn aftrekbaar?
Voertuig | Uitsluitend zakelijk gebruik auto of bus
Inkomstenbelasting Box 1: belastbaar inkomen
Machtiging Belastingdienst Bookie | VIA en SBA intrekken
Machtiging Belastingdienst voorgaande boekhouder | VIA en SBA intrekken
WOZ waarde koopwoning | waarom is dit belangrijk voor mijn belasting?
Vrijgesteld van btw | wat betekent dat en moet ik doen?
Salaris | Hoe betaal je vennoten binnen een VOF uit?
Belastingrente
Winst verlagen
Belastingkorting | KIA: wat valt er onder de investeringsaftrek?
Cryptovaluta
Bruto vs Netto
Beconnummer The Bookie
Intracommunautaire levering of verwerving
Wat is een loonheffingennummer en hoe kom ik er aan?
Inloggen Belastingdienst
Intentieverklaring voor de oprichting van een B.V.
Middelingsregeling: minder belasting door middelen
Uitstel voor betalen belasting: btw en inkomstenbelasting
Een boekjaar
Toeslagen: zorg, huur, kinderopvang en kindgebonden budget
Investeringsaftrek: wat is het en welke soorten aftrek heb je?
Een goede administratie opzetten en bijhouden
Belastingplan 2020
ZVW | Inkomensafhankelijke Bijdrage Zorgverzekeringswet
E-factuur van (rijks)overheid
Migratie vanuit en naar buitenland
Boete van de Belastingdienst: waarvoor en wat nu?
Ondernemersaftrek en voordelen
Btw aangifte: vrijwel geen uitstel mogelijk
Fiscale Oudedagreserve (FOR)
Onjuiste btw aangifte of geen aangifte