Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Eenmanszaak in relatie tot VOF of Maatschap

Heb je met collega's of vrienden een samenwerkingsverband, zoals een vof of maatschap? Dan ben je als vennoot of maat in principe geen ondernemer voor de btw. De maatschap of vof is dan ondernemer voor de btw. Ben je echter ook werkzaam als zelfstandig ondernemer? Dan ben je daarvoor wel ondernemer voor de btw.

Een maatschap (in relatie tot eenmanszaak)

In het geval van een maatschap oefen je een beroep uit in samenwerking met anderen (je 'maten'), bijvoorbeeld in een artsenpraktijk of een tolkencentrum. Je kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of je kunt een deskundige inschakelen. 

Elke maat van de maatschap die aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. Voor de btw is de maatschap ondernemer. De btw-regels zijn op de maatschap van toepassing. De maten zijn voor de btw geen ondernemer. 

Zit je in een maatschap en heb je een eenmans zaak? Dan kan het zijn dat je maatschap tevens je opdrachtgever is. Je bent dat ondernemer voor de btw indien de vergoeding die je ontvangt van de maatschap, niet afhankelijk is van de winst van de maatschap. Voor de kosten die je maakt als zelfstandig ondernemer, heb je recht op aftrek van voorbelasting

Een VOF (in relatie tot eenmanszaak)

Van een vennootschap onder firma (vof) is sprake als je samen met anderen (de firmanten of vennoten) een onderneming begint. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer. Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als u bijvoorbeeld met z'n drieën een vof vormt, bent u alle 3 ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof ondernemer voor de btw. De afzonderlijke vennoten zijn voor de btw geen ondernemer.

Nu is het zo dat je indien je naast je eenmanszaak onderdeel van een VOF bent, je de VOF niet mag factureren voor werkzaamheden die je ook binnen je eenmanszaak doet. Anders is het een vorm van winstverschuiving. Wat je dient te doen is het volgende: inkomsten verdeel je bijvoorbeeld op basis van de geregistreerde afspraken die je onderling maakt. Als eenmanszaak mag je eventueel alleen werkzaamheden factureren die je niet als doet binnen de VOF. Met andere woorden, ben je binnen een VOF werkzaam als dj maar daarnaast met je eenmanszaak ook werkzaam als grafisch vormgever, dan mag je wel de huisstijl van je dj collectief maken.

door Mari Laatste update: 29 Jul, 2019