Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Salaris | Hoe betaal je vennoten binnen een VOF uit?

Als vennoot in de VOF ben je niet in loondienst en ontvang je dus geen salaris. In de vof-overeenkomst kan worden afgesproken wanneer de beloning wordt uitgekeerd (wekelijks of maandelijks) en op basis waarvan (gewerkte uren of een vaste verdeling). Vennoten kunnen wel een vroegtijdige winstuitkering ontvangen. Dit is een voorschot op de uiteindelijke winstverdeling aan het einde van het jaar.

door Mari Laatste update: 25 Jul, 2023