Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Middelingsregeling: minder belasting door middelen

Betaal ik minder belasting als ik mijn inkomen middel?

Heb je veel winst gemaakt vergeleken met een voorgaande loondienst? Heb je een uitzonderlijk goed of slecht jaar gedraaid? Heb je drie jaar na elkaar een sterk wisselend inkomen? Dan kan het zijn dat je meer belasting betaalt in het goede jaar dan dan wanneer je inkomen gelijkmatiger over de jaren verdeeld zou zijn geweest. In dat geval kun je je inkomen 'middelen'. De inkomstenbelasting wordt dan berekend over je gemiddelde inkomen in die drie jaar. Het komt in dat geval regelmatig voor dat je geld terugkrijgt doordat je eigenlijk minder belasting hoefde te betalen.

Hoe het werkt

  • In de aangiftes die The Bookie voor je gedaan heeft of eerdere aangiftes vind je je belastbare inkomen uit werk en woning (box 1). Dit tel je bij elkaar op. Dit belastbare inkomen zie je ook terug op je definitieve aanslag inkomstenbelasting.
  • Het geheel deel je door drie.
  • Over dat nieuwe inkomen per jaar berekent de Belastingdienst de belasting, die je had moeten betalen.

Ondanks dat het niet binnen je standaard abonnement valt, doen wij dit met liefde voor je. Mail je Bookies hierover.

Mogelijke situaties om te middelen

  • je hebt een sabbatical (onbetaald verlof) gehad.
  • je bent minder gaan werken door een zwangerschap, studie of andere situatie.
  • je bent begonnen of juist gestopt met je onderneming

Belangrijke voorwaarden

  • middeling kan pas worden aangevraagd als de aanslag over een bepaald jaar definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Als de bezwaartermijn (6 weken) is verlopen kan het verzoek worden ingediend.
  • is de terug te krijgen belasting minder dan € 545. Dan kan je helaas geen verzoek indienen.

door Mari Laatste update: 13 Mei, 2020