Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Inkomstenbelasting: belastingschijven en tarieven

Hoe worden verschillende vormen van inkomen belast bij de inkomstenbelastingaangifte?

De Belastingdienst maakt (bij de inkomstenbelasting) onderscheid in verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze soorten onderverdeeld in drie groepen (boxen), waar je waarschijnlijk al eerder over gehoord hebt. Alle boxen hebben een eigen belastingtarief:

box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Alle vormen van inkomsten vallen in 1 box. Deze inkomsten, bijvoorbeeld uit je onderneming en/of je (part-time) baan, worden dus niet dubbel belast. Voorbeelden van inkomsten zijn onder andere:

1. winst uit onderneming

2. loon, uitkering of pensioen

3. fooien en andere inkomsten

4. buitenlandse inkomsten

5. inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

6. periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente of alimentatiebetalingen)

Lees hier de hele lijst inclusief de aftrekposten voor Box 1.

box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Dit is een belasting op het voordeel dat jij (of je fiscale partner) hebt in een vennootschap of coöperatie. 

box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De laatste box gaat oiver vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning. De werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op je spaargeld, het dividend op je aandelen of de huuropbrengst, hoef je niet aan te geven. Daar staat tegenover dat je de kosten, zoals betaalde rente, niet mag aftrekken.

In box 3 geldt een heffingsvrij vermogen. Is je vermogen niet hoger dan het heffingsvrije vermogen? Dan heb je geen voordeel uit sparen en beleggen en hoef je dus geen belasting te betalen in box 3. Is je vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3. Hiervoor geldt een vast percentage over de waarde van je vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van het heffingsvrij vermogen. Je schulden worden hierbij verlaagd met een drempel.

Zoals je ziet zijn er drie belastbare inkomens: box 1, box 2 en box 3. Hoeveel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen je moet betalen, bereken je door op de belastbare inkomens de tarieven toe te passen. Nu heb je geluk als je klant bent bij The Bookie aangezien wij dat voor je doen. Hiervoor moeten we alle informatie compleet hebben. Dat is ook de reden dat je een uitgebreide checklist voor de aangifte inkomstenbelasting moet volgen en aanvullende informatie moet aanleveren. De inkomsten worden per box behandeld en zo veel mogelijk per box belast.

LET OP

Je mag een negatief inkomen (verlies) in de ene box niet verrekenen met een positief inkomen in een andere box.

door Mari Laatste update: 11 Nov, 2020