Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Inkomstenbelasting | Niet-vergoede zorgkosten

Het is mogelijk om in je aangifte inkomstenbelasting bepaalde zorgkosten af te trekken. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • De kosten mogen niet onder het eigen risico vallen;
  • De kosten zijn gemaakt vanwege ziekte of invaliditeit (preventie kennen ze niet bij de Belastingdienst);
  • De kosten mogen niet vergoed zijn vanuit de basis- of aanvullende verzekering;
  • De kosten mogen alleen worden afgetrokken in het jaar dat ze betaald zijn.

Bewaar de betaalbewijzen goed! De Belastingdienst kan hier naar vragen. 

Het goede nieuws is dat tegemoetkomingen vanuit bijvoorbeeld het UWV (de Ziektewet) en - jawel -  de Belastingdienst zelf niet hoeven te worden opgegeven.

Welke kosten mag ik aftrekken?

De Belastingdienst heeft dit allemaal netjes opgesomd op de website. Een paar - waar we het afgelopen jaar vragen over hebben gekregen - pikken wij er hier uit:

  • Betaling van de zorgpremie en het eigen risico: Jammer de bammer, deze zijn niet aftrekbaar.
  • Brillen of contactlenzen: Ook niet aftrekbaar, kunnen zien is kennelijk niet belangrijk.
  • Steunzolen en gehoorapparaten: Die dan weer wel. Logisch? Nee...
  • Diëten: Bepaalde diëten zijn aftrekbaar voor een vast bedrag. Wel heb je dan een voorschrift nodig van een dokter of een diëtist.
  • IVF-behandeling: Wel aftrekbaar, maar daar zitten leeftijdsgebonden voorwaarden aan. Zo mag je bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 43.

Drempel

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een drempelbedrag. Immers, als je meer verdient ben je financieel beter in staat om voor je zelf te zorgen. Tot ongeveer € 41.000 is deze drempel 1,65% van je inkomen. Vanaf € 41.000 gelden andere normen en wordt de drempel versneld verhoogd. Alle zorgkosten die boven de drempel uitkomen zijn aftrekbaar.

door Tim Methorst Laatste update: 12 Jan, 2023