Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Vennootsschapsbelasting: belasting over de winst van B.V., N.V. en soms stichting

Vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. 

Wat is vennootsschapsbelasting (VPB)?

Rechtsvormen zoals B.V.'s, N.V.'s en soms stichtingen moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting en dus geen vennootsschapsbelasting. De tarieven (%) veranderen ieder jaar en lees je op de site van de Belastingdienst.

> Hoeveel vennootschapsbelasting betaal ik?

Waarover betaal je VPB?

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst in een boekjaar. Meestal is dat boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dus van 1 januari tm 31 december. Een boekjaar is in het algemeen een periode van 12 maanden. Het 1e boekjaar van een net opgerichte vennootschap kan langer of korter zijn.

De fiscale winst berekent je door fiscale regels toe te passen op je commerciële winst-en-verliesrekening en balans. Natuurlijk doen wij dat voor je, als je klant bent bij The Bookie.

Stichting

Een stichting of vereniging kan met vennootsschapsbelasting te maken krijgen. Maar alleen als er een winstoogmerk is (vaak is dit niet het geval). In dat geval is de stichting of vereniging belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Hiervoor wordt gekeken naar of je stichting of vereniging een onderneming drijft.

Je kunt bij De Belastingdienst een beoordeling aanvragen of je stichting ook aangifte loonheffingen, aangifte vennootschapsbelasting of allebei moet doen.

Check voor Stichtingen

Juist omdat het voor veel stichtingen onduidelijk is, heeft de Belastingdienst een tool ontwikkeld die je kunt doorlopen om te zien of je vennootsschapsbelasting moet betalen. 

> Doe de check

door Mari Laatste update: 19 Jan, 2024