Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Inkomstenbelasting Box 1: belastbaar inkomen

Wat is Box 1 en wat valt daaronder?

Je winst uit onderneming en eventuele andere vormen van loon, uitkering of pensioen vallen onder Box 1. Als je klant bent bij The Bookie zal met name je winst waarschijnlijk je voornaamste vorm van inkomen zijn.

Uw inkomen uit werk en woning bestaat uit uw inkomsten verminderd met uw aftrekposten.

Inkomsten box 1

Andere vormen van Inkomsten die in box 1 vallen, zijn:

 • fooien en andere inkomsten
 • buitenlandse inkomsten
 • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter
 • periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente of alimentatiebetalingen)
 • negatieve persoonsgebonden aftrek
 • terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
 • eigenwoningforfait
 • kapitaalverzekeringen eigen woning

Aftrekposten box 1

In box 1 kun je onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals:
  • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  • giften
  • restant persoonsgebonden aftrek

Je belastbaar inkomen in box 1 is je inkomen verminderd met te verrekenen verliezen in box 1. 

Bonussen vanuit je werkgever
over bonus (en vakantiegeld, 13e maand etc) betaal je Bijzonder Tarief (BT). Het BT is herrekend naar je jaarinkomen en de afbouw van heffingskortingen zit hier in verrekend. Stel je hebt een taart, verdeelt in 12 stukken. Over alle twaalf stukken betaal je belasting. Als je een bonus krijgt dan wordt de taart ineens groter. Over dat stuk taart betaal je BT zodat je aan het einde van het jaar niet een nare verassing krijgt in de vorm van meer belasting te moeten betalen.
Het BT hangt af van de rest van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger het BT.

The Bookie

Aangezien je klant bent bij The Bookie, doen wij je Inkomstenbelastingaangifte. Om zeker te weten dat we alle relevante informatie hebben, vragen we na afloop van het boekjaar om aanvullende informatie die je aanlevert via de vragenlijst in The Bookie Webapp. Lees hier hoe dit proces werkt.

door Mari Laatste update: 28 Mrt, 2023