Help > Extra info en partners > De Belastingdienst

Welke informatie is relevant voor mijn aangifte Inkomstenbelasting?

Welke informatie moet ik aanleveren voor de aangifte Inkomstenbelasting (IB)?

Een deel van de informatie voor de jaarstukken en de aangifte inkomstenbelasting hebben we al van je. Zo hebben we om je jaarstukken te kunnen opmaken alle uitgaven (dus alle bonnen én facturen die je betaald hebt) en alle inkomsten (dus alle facturen die je gestuurd hebt én overige inkomsten uit je bedrijf) nodig.

  • Als je in The Bookie Webapp hebt gewerkt, hebben we deze gegevens.
  • Werkte je in dat jaar nog niet in The Bookie Webapp? Dan geef je dit aan in de Vragenlijst en overleggen we met je wat de handigste manier is om je administratie aan te leveren.

Aanvullende informatie lever je aan via de knop Inkomstenbelasting onder je naam. Door hier op te klikken en via de + knop het desbetreffende boekjaar te selecteren kom je bij onze IB vragenlijst terecht. Lees hoe je de lijst vindt en invult.


Fiscale partner

Wil je een gezamenlijke aangifte met je fiscale partner in loondienst doen? Vul dan de gegevens van je partner tijdig in, zodat we  machtigingen bij de Belastingdienst kunnen aanvragen en zorgen dat je partner uitstel krijgt van de oorspronkelijke aangiftedatum van 1 mei. Lees hier meer over fiscaal partnerschap. Kosten voor een gezamenlijke aangifte met een partner in loondienst zijn € 75 ex btw per jaar.

Doe je niet gezamenlijk aangifte met je FP? Stuur ons dan toch de aangifte van je FP. Zo voorkom je dat gezamenlijke aftrekposten dubbel of juist niet worden afgetrokken.


Je onderneming

Administratie en btw aangiftes

Als je (een deel van) vorig jaar geen abonnement had of in een ander programma dan The Bookie Webapp hebt gewerkt, hebben we je zakelijke administratie nodig. Dat betekent in ieder geval 3 zaken:

1. een (digitale of papieren) map je met verstuurde facturen én bonnen van uitgaven 

2. een matchend overzicht van je inkomsten en uitgaven in de vorm van een Excel, Spreadsheet of (de login van) een boekhoudprogramma.

3. de pdf's van omzetbelasting, ook wel btw, aangiftes van vorig jaar

Zowel 1 als 2 kun je geordend en genummerd in de vorm van een zip uploaden of langsbrengen. 

Jaarrekening en/of IB aangifte voorgaand boekjaar

Zijn eerdere jaarrekeningen of IB aangiftes niet door The Bookie gedaan? Upload deze dan ook. Heb je geen eerdere jaarrekeningen, maar wel al eerder zelf aangifte gedaan? Lever dan je IB aangiftes van voorgaande boekjaren aan. Op basis hiervan zien we onder andere of je eerder je Startersaftrek hebt toegepast.

Voorschot inkomstenbelasting of ZVW

Heb je een voorschot betaald voor de inkomstenbelasting of bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet)? Upload dan een bewijs hiervan. Dit betaal je – naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar – aan de Belastingdienst voor de zorgverzekering. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je ZVW bijdrage.

Je auto of motor

Geef ons de benodigde informatie over je zakelijke auto of motor (deze moet op naam van de zaak geregistreerd staan) en/of een sluitende kilometerregistratie. Lees hier wanneer een auto zakelijk is en wanneer privé en hoe je de kosten hiervan juist noteert. De cataloguswaarde is de officiële nieuwprijs van de (bestel)auto (inclusief btw, belasting op de auto/motor en accessoires) die geldt op de datum dat het kenteken deel 1 is afgegeven.

Persoonlijk

Koophuis

De WOZ (waarde onroerende zaken) van je woning kun je opvragen via het WOZ-loket of de gemeente en inzien op de website van MijnOverheid. Je hypotheekrente en je eenmalige hypotheekkosten zijn meestal aftrekbaar. Daarom moet je relevante documenten ook toevoegen aan de checklist.

  • (Nieuwe) hypotheek: nota’s van bemiddeling, taxatie, verbouwings- en onderhoudskosten (bekijk het complete overzicht van de Belastingdienst)

  • Ben je lid van een VVE (Vereniging van Eigenaren)? Voeg dan een overzicht van jouw aandeel in het reservefonds toe.

  • Huis verkocht: indien je je huis verkocht hebt, dan ontvangen wij graag alle gegevens in verband met de berekening van de eigenwoning reserve

  • Woning verhuurd: heb je de eigen woning tijdelijk verhuurd, al dan niet via AirBnB, geef dan aan over welke periode dit was.

Vermogen en schulden 

Hieronder vallen onder andere geld op je bank en/of in cypto’s, aandelen, een tweede woning, bezittingen: van jezelf, je fiscale partner en minderjarige kinderen. En hierbij breng je je schulden, zoals een krediet bij de bank of een webwinkel, in mindering.

  • je eigen vermogen. Spaartegoeden: saldo van je spaartegoeden aan het begin van het boekjaar waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Onder je spaargelden vallen niet alleen het tegoed op je reguliere bankrekening, maar ook je crypto’s. Schenkingen: opgave van alle schenkingen, giften, donaties e.d.

  • je lijfrente of bankspaarproduct. Heb je lijfrentes of periodieke betaling voor jouw pensioen gedaan (die niet door jouw werkgever werden vergoed)? Zo ja, voeg dan een overzicht toe van je afdrachten van dit jaar en een overzicht van je jaarruimte van de afgelopen 8 jaar, als je dit hebt.

  • je schulden (lees hier wat hieronder valt). Een studieschuld kan relevant zijn. Daarom adviseren we je deze aan te leveren. Als je de hoogte van de studieschuld op vraagt, vraag dan de schuld op per 1 januari 2019.

  • AOV. De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Veel van onze Bookie Bazen zijn echter aangesloten bij een Broodfonds of Common Easy. Houd er bij je IB aangifte rekening mee dat je het saldo op de rekening van je arbeidsongeschiktheidvoorziening moet opgeven.

Saldi: 01-01 van het desbetreffende boekjaar

Heb je een eigen vermogen (op 1 januari van het IB-jaar) naast je liquide middelen? Lees dan hieronder de betreffende bedragen per jaar.

Boekjaar afhankelijke bedragen
2018 2019 2020  
Vermogen > € 30.000
Vermogen > € 30.360
Vermogen >€ 30.846  

Partner en kinderen

Als je een fiscale partner en/of kinderen hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. Bij een fiscaal partner wordt het heffingsvrij vermogen namelijk verdubbeld: met andere woorden, dan mag je samen het dubbele 'bezitten'. Zo kan dit voordelen opleveren aangezien je je gezamenlijke vermogen mag verdelen op de manier die voor jullie beiden het voordeligst is. Belangrijke documenten zoals de jaaropgaaf van het loondienst verband van je partner upload je ook in The Bookie Webapp zodra je de checklist volgt. 

Heb je maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kan je ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Als jij, je fiscale partner of je kinderen niet in Nederland wonen willen we dit ook graag weten.

Ben je gescheiden en betaal/ontvang je alimentatie? Upload dan een gespecificeerd overzicht in The Bookie Webapp. Let op: enkel partneralimentatie aftrekbaar is en kinderalimentatie niet.

De lijst onder Vermogen, schulden en kosten hierboven is ook van toepassing op je partner en/of kinderen.

Boekjaar afhankelijke bedragen
2017 2018 2019
Spaartegoeden: saldi per 01-01-2017 van de spaartegoeden van je minderjarige kinderen Spaartegoeden: saldi per 01-01-2018 van de spaartegoeden van je minderjarige kinderen Spaartegoeden: saldi per 01-01-2019 van de spaartegoeden van je minderjarige kinderen
Kinderopvang: jaaropgave betaalde kosten van kinderopvang 2017 Kinderopvang: jaaropgave betaalde kosten van kinderopvang 2018 Kinderopvang: jaaropgave betaalde kosten van kinderopvang 2019

Overige inkomsten en uitgaven 

Hieronder vallen allerlei vormen van inkomsten die niet voortkomen uit de verkoop van diensten en producten. En uitgaven, die niet direct verbonden zijn met de kosten die je maakt voor je onderneming.

Overige inkomsten

Naast dat je bij het ontvangen van een erfenis mogelijk erfbelasting betaalt, kan dit ook gevolgen hebben voor je inkomstenbelasting. Dit in het geval dat je vermogen boven het zogenoemde heffingsvrije vermogen komt (zie onder het bovenstaande kopje Saldi: Boekjaar afhankelijke bedragen).

Overige uitgaven

Indien je geen recht hebt op studiefinanciering kan je toch studiekosten opvoeren. Upload een specificatie van je studiekosten betaald in 2019 (of in 2018 in het geval van je aangifte van 2018)

Geef je aan goede doelen? En is er per contract vastgelegd dat je deze schenkingen voor minstens 5 jaar aan een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) doet? Voeg dan de notariële akte of de overeenkomst toe die je met deze ANBI hebt en geef gespecificeerd aan welk bedrag je aan welke ANBI hebt overgemaakt.

Onvergoede ziektekosten 

Heb je specifieke ziektekosten gemaakt die niet vergoed zijn door je verzekeraar? Check dan of deze wellicht meegenomen mogen worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Hier kun je meer informatie vinden over welke zorgkosten aftrekbaar zijn. 

Box 2 en 3

Aangezien er meerdere vormen van inkomen zijn (bijvoorbeeld uit de aandelen van een ander bedrijf zoals een BV of NV), vragen we je daarnaar. Wil je weten waarom dit relevant is en hoe dit meegenomen wordt in je aangifte inkomstenbelasting, lees dan deze FAQ over de verschillende boxen.


Vragen voor je Bookie? Plan een consult in!

Als je klant bent bij The Bookie bellen we je altijd even voor we aan de slag gaan. Zo kan je eventuele onduidelijkheden na aanleiding van wat hier boven staat toelichten of vragen stellen. Wil je wat uitgebreider opties bespreken? Dan kun je makkelijk hier een consult met je Bookies inplannen: https://www.thebookie.nl/afspraak/

door Mari Laatste update: 06 Apr, 2021