Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Inkomstenbelasting Box 1, 2 en 3

Wat houden de boxen 1, 2 en 3 eigenlijk in?

Aan het eind van een boekjaar, dat loopt van 1 januari tm 31 december moet je aangifte van je inkomsten doen en daar belasting over betalen. Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 categoriën (boxen) met ieder een eigen belastingtarief:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hieronder lichten er kort toe wat dit inhoudt voor jou als ondernemer, wat The Bookie moet weten en hoe je dit aanlevert.

Box 1

Onder Box 1 valt je inkomen voor het grootste deel (en in sommige gevallen alleen maar). Onder Box 1 geef je namelijk je inkomen uit werk en woning aan, die bestaat uit je inkomsten verminderd met je aftrekposten. Wil je lezen wat voor soorten inkomsten hiertoe behoren en welke aftrekposten? Lees dan dit artikel.

Box 2

Onder Box 2 valt je aanmerkelijk belang. Dus dit is bijvoorbeeld van toepassing indien je aandelen in een bv of een ander bedrijf hebt. Lees dit artikel. 

Box 3

Ten slotte heb je Box 3, dat gaat over sparen en beleggen. Deze informatie vinden wij onder andere terug met behulp van de VIA machtiging (Vooraf Ingevulde Aangifte). Om dit te dubbelchecken vragen wij je wel deze informatie aan te leveren én ons te machtigen zodat wij de gegevens kunnen inzien die bekend zijn bij de Belastingdienst.

In het geval van beleggingen hebben we een financieel jaaroverzicht nodig met daarop de standen per 1 januari en 31 december en de ingehouden dividendbelasting

Klant bij The Bookie

Aangezien je klant bent bij The Bookie, doen wij je Inkomstenbelastingaangifte. Om zeker te weten dat we alle relevante informatie hebben, vragen we na afloop van het boekjaar om aanvullende informatie die je aanlevert via de vragenlijst in The Bookie Webapp. Lees hier hoe dit proces werkt.

door Mari Laatste update: 05 Mrt, 2020