Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Inkomstenbelasting Box 2: aandelen in een vennootschap of coƶperatie

Moet ik voor mijn aangifte inkomstenbelasting ook inkomsten uit een B.V. doorgeven?

Ja. Dit zijn inkomsten die vallen onder Box 2: aanmerkelijk belang. Heb je, eventueel samen met je fiscale partner, een aanmerkelijk belang in een vennootschap (b.v.) of coöperatie? Dan kan het zijn dat je belasting moet betalen over het voordeel dat je daarvan hebt.

Aandelen

Dus heb je aandelen in een bv of een ander bedrijf? En ben je in bezit van meer dan 5% van het totale aandelenkapitaal? Stuur ons dan de volgende gegevens:

  • Akte van aandelenoverdracht/akte van oprichting;
  • Jaarrekening 2019;
  • Eventueel de hoeveelheid uitgekeerd dividend;
  • Eventueel verstrekte leningen aan of van deze bv en de hierover ontvangen/betaalde rente.

Salaris

Als je ook een salaris ontvangt van de bv of nv, dan wordt dit salaris belast in box 1

Box 1, 2 en 3

Aangezien er drie categoriën inkomen zijn die onderverdeeld zijn in 3 boxen, lichten we dat hier even voor je toe.

The Bookie

Aangezien je klant bent bij The Bookie, doen wij je Inkomstenbelastingaangifte. Om zeker te weten dat we alle relevante informatie hebben, vragen we na afloop van het boekjaar om aanvullende informatie die je aanlevert via de vragenlijst in The Bookie Webapp. Lees hier hoe dit proces werkt.

door Tim Methorst Laatste update: 14 Feb, 2020