Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Een boekjaar

Van wanneer tot wanneer loopt een boekjaar?

Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt. Je jaarstukken worden opgemaakt over een boekjaar. Zo’n boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden, die lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december.

Je kunt je op ieder willekeurig moment in het jaar bij ons aanmelden door een abonnement af te sluiten: de kosten voor een abonnement zijn altijd hetzelfde, ongeacht of je in januari of december begint. Het betreft namelijk de aangiftes en/of controles van de omzetbelasting, de jaarstukken en aangifte inkomstenbelasting (IB) van één boekjaar, bijvoorbeeld van 2019. Ook al vindt je IB aangifte in 2020 plaats.

Je kwartaalaangifte van het 4e kwartaal en je IB-aangifte van 2018 vallen dus niet onder dit abonnement, ook al gebeurt dit in januari van 2019. Wel kunnen we dit natuurlijk voor je doen. Kosten hiervoor zijn € 75 ex btw per uur.

door Mari Laatste update: 19 Dec, 2019