Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Bruto vs Netto

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Inkomsten uit onderneming

Het netto inkomen is het inkomen dat overblijft nadat de inkomstenbelasting betaald is. Met andere woorden, wat jij uiteindelijk overhoudt. Dit kunnen wij pas weten als we de jaarstukken hebben opgesteld en de aangiftes hebben gedaan. Wil je weten hoe dit berekend wordt? Lees dan dit artikel. 

Wil je als zzp'er meer grip op je vaste inkomsten houden en jezelf loon uitbetalen? Lees dat hier welke tips wij je geven.

Loon uit loondienst

Brutoloon is het totale bedrag dat aan jouw loon besteed wordt. Naast wat jij betaald krijgt, 'kost' jij nog meer. Je werkgever houdt hierover bijvoorbeeld belasting in. Ook betaalt zij premies voor (sociale) verzekeringen, zoals voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanaf je 18e houdt zij ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in op je loon. Brutoloon is dus eigenlijk je nettoloon plus alle belasting en premies.

Nettoloon is dus het bedrag dat overblijft nadat alle belastingen en overige kosten betaald zijn. Het is zodoende het bedrag dat je krijgt uitbetaald op je bankrekening. Je werkgever heeft over dit bedrag al belasting ingehouden.

door Mari Laatste update: 15 Okt, 2020