Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Inkomstenbelasting | Wat moet ik betalen en wanneer?

Over het algemeen betaal je inkomstenbelasting nadat de Belastingdienst je per brief met je aanslag stuurt. Dit is afloop van een (boek)jaar, als wij je aangifte hebben gedaan. Je kunt ook deels vooruit betalen door middel van een voorlopige aanslag.

Op deze pagina:

Hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen

Belastingtarieven voor inkomen uit werk en woning

Inkomstenbelasting voor ondernemers

Inkomstenbelastingtool: schatting van je te betalen belasting

Belastingrente

Snelle inkomstenbelastingaangifte vs belastingrente

Voorlopige aanslag: belastingrente voorkomen of minimaliseren

 

Hoeveel inkomstenbelasting over je inkomsten (volgens de Belastingdienst)

Het is een vraag die terecht vaker gesteld wordt. Dit is het antwoord dat de Belastingdienst geeft.

Dat kunnen we niet zo 1-2-3 zeggen. Het hangt onder andere af van hoeveel inkomsten en vermogen u hebt. Want we hebben 4 belastingschijven met verschillende tarieven. Het hangt ook af van, of u bijvoorbeeld aftrekbare kosten of schulden hebt.

Voor de inkomstenbelasting zijn er verschillende soorten inkomens. Voor uw inkomen uit werk en woning (box 1) gelden andere belastingtarieven dan voor uw vermogen (box 3). En die tarieven kunnen per jaar verschillen.

Belastingtarieven voor inkomen uit werk en woning

 

Inkomstenbelasting voor ondernemers

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan spelen een aantal factoren een rol waaronder de hoogte van je winst, het 1225 uren criterium, het aantal opdrachtgevers, of je je diensten bekend maakt en promoot, je zelfstandigheid en het lopen van ondernemersrisico.

Ondernemers betalen belasting over de gemaakte winst en dus niet over hun inkomsten. Deze belastbare winst is het totaal van al je inkomsten van je bedrijf min je bedrijfskosten . Als je klant bent bij The Bookie, dan heb je in The Bookie Webapp altijd een up-to-date overzicht van je financiën, zowel inkomsten als uitgaven. In de linkerbalk onder Overzichten vind je je Btw-overzichten én Winst-/verliesrekening. In dit laatste overzicht zie je wat je Winst is.

Zijn je inkomsten een resultaat uit overige werkzaamheden (ook wel inkomsten uit overig werk)? Dan is dit dus niet van toepassing op jou. In dit geval kun je toch ondernemer zijn voor de btw.

> wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

> wanneer ben je ondernemer voor de btw?

welke zakelijke kosten mag je aftrekken voordat je belasting moet betalen?

Schatting Inkomstenbelasting: tool van The Bookie

Juist om klanten van The Bookie niet te laten zitten met zo'n vaag verhaal en we je een schatting willen bieden van het bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen, hebben we een tool ontwikkeld.

Ga naar de tool Inkomstenbelasting om een richtlijn te krijgen

Aangifte door The Bookie

Aan het begin van het nieuwe boekjaar ontvang je van ons een verzoek om aanvullende informatie aan te leveren. Nadat we dit compleet ontvangen hebben, sta je in de wachtrij. Zodra jij aan de beurt bent krijg je een conceptversie van je jaarstukken. Zodra jij deze hebt goedgekeurd, dienen we je aangifte Inkomstenbelasting in. 

Aanslag door de Belastingdienst: belasting én Zvw

Nadat wij je aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan, ontvang je meestal binnen 3 maanden de definitieve aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat de betalingstermijn van je inkomstenbelasting en in een aparte brief de zvw.

Deze inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet je als ondernemer ook betalen. Als je in loondienst werkt wordt deze bijdrage al ingehouden door de werkgever of uitkeringsinstantie, maar als ondernemer moet je deze bijdrage zelf betalen. 

> Wat is ZWV?

Belastingrente

Door het uitstel van aangifte (dat wij voor je aanvragen: lees hier meer) vervalt de deadline van 1 mei. 

Wordt je aangifte pas na 1 mei ingediend? Dan kan het door de behandeltermijn van de Belastingdienst zo zijn dat je je aanslag pas na 1 juli ontvangt. Als ondernemer betaal je (vanaf 2023) 6% aan rente op het bedrag dat je moet betalen, indien de Belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli volgend op het belastingjaar. 

Snelle inkomstenbelastingaangifte vs belastingrente

+ Als je je administratie snel compleet aanlevert zodat wij je aangifte kunnen indienen, hoef je geen tot weinig belastingrente te betalen. Mits je administratie compleet was en er zodoende geen afwijking wordt vastgesteld door de Belastingdienst. In het geval van een afwijking betaal je vaak nog steeds rente. Lees hier hoe dit werkt.

- Een nadeel van je aangifte snel indienen is dat je administratie wellicht niet compleet was (alsnog gecorrigeerd moet worden) en je je inkomstenbelasting wel al meteen moet betalen. Dat is immers waarom je geen rente hoeft te betalen.

Voorlopige aanslag: belastingrente voorkomen of minimaliseren

Indien je omzet hoog is en wordt je denitieve aangifte niet voor 1 mei ingediend? Dan kan je de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die je te betalen belasting zoveel mogelijk benadert. Wil je hiervan gebruik maken? Neem dan voor april contact met ons op, dan onderzoeken we samen wat de beste oplossing is.

> Wat is een voorlopige aanslag?

> Hoe regel of wijzig ik een voorlopige aanslag?

door Mari Laatste update: 01 Feb, 2024