Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Wat is een voorlopige aanslag?

Wat is een voorlopige aanslag?

In de voorlopige aanslag staat hoeveel belasting u mogelijk moet betalen of terugkrijgt over het komende jaar. De voorlopige aanslag is een schatting voor komend jaar, die de belastingdienst maakt op basis van de inkomstenbelasting aangifte over het afgelopen jaar. Later volgt altijd een definitieve berekening.

Waarom krijg je een voorlopige aanslag?

  • De belastingdienst schat in dat je inkomstenbelasting over komend jaar moet betalen, en ziet het voordelig om die alvast op te leggen. (en dus vooruit te innen bij jou)
  • Je hebt eerder al een voorlopige aanslag gekregen over een eerder jaar. Wanneer je eenmaal een voorlopige aanslag hebt gekregen, kun je ieder jaar daarop automatisch een voorlopige aanslag ontvangen.
  • Je hebt je bookies gevraagd om een voorlopige aanslag voor je in te dienen. De voorlopige aanslag die je dan ontvangt, is op basis van de schatting van je inkomen die je bookies hebben doorgegeven aan de belastingdienst. 

Mijn voorlopige aanslag is €0,- Waarom krijg ik die toch?

De belastingdienst selecteert automatisch wie een aanslag opgelegd krijgt, als ze verwachten dat je inkomstenbelasting lager uitvalt dan de belastinggrens, leggen ze een voorlopige aanslag op van €0,-

Wat is het voordeel van een voorlopige aanslag?

Je betaalt je belasting vooraf, zodat je niet achteraf bij de aangifte de belasting in één keer moet betalen. Het is ook mogelijk om een voorlopige aanslag in termijnen te betalen. 
Daarnaast voorkom je het betalen van belastingrente over de inkomstenbelasting.

Wat als je de aanslag niet kan betalen of de aanslag klopt niet. Wat nu?

Vraag je bookies of ze je aanslag kunnen aanpassen.

Voorlopige aanslag aanvragen, wijzigen of stopzetten

 

 

door Cathelijne ten Houte de Lange Laatste update: 07 Dec, 2023