Help > Extra info en partners > De Belastingdienst

Bijzonder uitstel van betaling: corona regeling van Belastingdienst

Kan ik door misgelopen opdrachten later belasting te betalen?

Indien je niet op tijd je omzetbelasting of inkomstenbelasting kunt betalen bestaan er bij de Belastingdiens het kortdurend uitstel en de betalingsregeling. Lees hier hoe die werken

Corona: bijzonder uitstel

Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Een dergelijke situatie is de Corona crisis van 2020. Hier heeft de Belastingdienst aangekondigd speciale maatregelen te hanteren voor ondernemers die reeds door het coronavirus getroffen zijn en/of dit verwachten. In het eerste geval kan je bijzonder uitstel van betaling aan vragen en in het tweede geval kan je, indien er een voorlopige aanslag is opgelegd, deze aanpassen.

Bijzonder uitstel: motivatie brief (en indien later nodig verklaring door The Bookie) of online

Door een brief naar de Belastingdienst te sturen of online een fomulier in te vullen vraag je om uitstel van betaling. Hierin leg je uit hoe je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. In eerste instantie had je als bijlage bij de brief een verklaring van een derde deskundige nodig. Dit is voorlopig komen te vervallen. Lees hier de voorwaarden die de Belastingdienst stelt.

Mocht dit in een later stadium weer van toepassing zijn dan stellen wij voor klanten van The Bookie als derde deskundige die verklaring met liefde voor je op. Zo kunnen we je, net zoals we dat bij andere regelingen ook doen, helpen met je uitstel aanvraag. Normaal gesproken valt dit buiten de reguliere werkzaamheden en dus buiten het abonnement en rekenen we hier ons uurtarief voor. Deze bijzondere situatie vraagt echter om bijzondere maatregelen. Daarom doen we dit nog steeds met liefde en ook kosteloos voor je. 

Werkwijze 

First things first: Dit uitstel is pas van toepassing nádat je een (naheffings)aanslag hebt ontvangen.

Je schrijft de bovenstaande brief of tekst. Voorwaarden zijn wel dat je zelf een afweging maakt of je aanspraak op de regeling mag maken en in de brief een compleet overzicht aanlevert met antwoord op de onderstaande vraag. Uit de motivatie moet namelijk blijken dat:

  • je betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.

Vergeet in de brief niet het onderstaande te vermelden:

1. je bedrijfsnaam / je kvk / je BTW ID (wat op je facturen staat) en je voorletters en achternaam

2. je adres

Werkwijze richting de Belastingdienst

Mag je (volgens jou) gebruik maken van het bijzondere uitstel? Dan heb je twee opties. Je vult het formulier via deze link in of stuurt je motivatiebrief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Aangezien we willen dat de reactie ook meteen bij jou terecht komt (en niet in de brievenbus van ons kantoor waar niemand nu werkt), kan je hem het beste zelf sturen. De Belastingdienst beoordeelt of je uitstel krijgt. Tijdens de beoordeling stoppen de invorderingsmaatregelen.

door Mari Laatste update: 09 Apr, 2020