Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Reisbureauregeling: aandachtspunten als je reizen organiseert

Ben ik een reisorganisatie als ik reizen (naar het buitenland) organiseer?

Organiseer je zelf reizen en ben je zodoende ondernemer in de reisbranche? Dan kan het zijn dat de diensten die je levert onder de reisbureauregeling vallen. Deze regeling geldt in alle EU-landen voor leveranciers van reisdiensten. Of de regeling ook op jouw onderneming en je reizen van toepassing is, lees je hier.

Wat is de reisbureauregeling?

De reisbureauregeling is een btw-regeling die geldt van toepassing is als je reisdiensten verkoopt. Dit is het geval als u 1 of meer onderdelen van een reis inkoopt bij andere ondernemers, en op eigen naam verkoopt aan reizigers. 

De reisbureauregeling houdt onder meer in dat je btw betaalt over je winstmarge op reisdiensten, in plaats van over de totaalprijs van de reisdienst. Daar staat tegenover dat de btw op reisdiensten niet volledig aftrekbaar is.

Dus in Jip en Janneke taal: 

Maar is mijn bedrijf dan een reisbureau?

Met reisbureau bedoelt bij deze regeling de Belastingdienst niet alleen ondernemers die als reisbureau bekend zijn, sterker nog: juist niet. Ook andere ondernemers die reizen of vakanties op eigen naam verkopen, kunnen onder de regeling vallen. Voorbeelden hiervan zijn: een touroperator of een vereniging die een volledig verzorgde reis (door)verkoopt aan leden.

Btw berekenen bij reisdiensten

Voor reisdiensten bereken je de btw over de winstmarge. Hoe je dat doet lees je bij Btw over de winstmarge berekenen bij reisdiensten.

In het kort: een reisdienst is in Nederland belast met 21% btw. Dit tarief bereken je over de winstmarge op de reisdienst.

- Wil je de winstmarge berekenen per tijdvak van btw-aangifte? Dat doet je als volgt. Je telt al je verkopen (inclusief btw) van reisdiensten in het tijdvak van aangifte bij elkaar. Daar trek je de kosten van goederen en diensten af (inclusief btw) af, die jij zelf voor deze reisdienst bij andere ondernemers hebt ingekocht en die rechtstreeks ten goede komen aan degene die bij jou een reis geboekt heeft. De uitkomst is je winstmarge op de reis.

- Winstmarge per reis De winstmarge per reis bepaalt je als volgt: je berekent het deel van de totale reissom (inclusief btw) dat betrekking heeft op de door je geleverde reisdienst. Daarna doe je dezelfde aftreksom 

Hou rekening met de volgende administratieve verplichtingen:

  • Aan de gekozen berekeningsmethode ben je ten minste 5 jaar gebonden. Uit je administratie moet blijken of je de winstmarge per tijdvak of per reis berekent. Gekozen is gekozen.
  • Voor een reisdienst vermeld je op de factuur geen btw, maar wel 'bijzondere regeling reisbureaus'.

Geen aftrek van in rekening gebrachte btw

Als je de reisbureauregeling toepast, kun je de btw die je zelf betaalt over de ingekochte elementen van de reisdienst dus niet aftrekken of terugvragen in een ander EU-land.

Administrate Aangifte doen

Nadat je de winstmarge over de door jouw verkochte reizen hebt berekend, nemen wij dit voor je mee in je btw-aangifte. Hieronder lees je aan de hand van een voorbeeld hoe dit werkt. Overige vragen? Lees hier meer over bij Aangifte doen bij reisdiensten.

Voorbeeld in Jip en Janneke taal.

Uitgangspunt: Op je dienst is de reisbureauregeling van toepassing.

Stap 1: de berekening
Ter verduidelijking: de winstmarge is simpel gezegd de totaalprijs - ingekochte goederen/diensten bij andere ondernemers (en die direct ten goede komen aan de reizigers). Het probleem hiervan, is dat we de daadwerkelijke marge pas kunnen berekenen als we weten hoeveel mensen meegaan op de reis (en voor welke kamers zij hebben gekozen). Om bovenstaande te verduidelijken hierbij een voorbeeldberekening:

6 personen kiezen voor optie 1 - een reis van €750 (incl. btw)
5 personen kiezen voor optie 2 - een reis van €900 (incl. btw)

Totaal inkomend: €9.000,-
Totaal uitgaand: €5.595,- (totaal overnachting, eten en transfers)
Winstmarge: €3.405,-
Totaal af te dragen btw tijdens BTW-aangifte: €590,- (21/121 x 3405)

Je eigen vliegtickets en overige kosten worden hier niet in meegenomen. Deze kosten komen namelijk niet 'direct ten goede aan de reizigers'. Deze kosten kan je natuurlijk wel beschouwen als zakelijke uitgaven die losstaan van deze reis (in die zin, dat ze niet meegenomen hoeven te worden in de berekening van de winstmarge). Mocht er een gedeelte van de overige kosten direct ten goede komen aan de reizigers, dan kunnen deze kosten wel mee in de berekening.

Dit geef je zodoende duidelijk aan in de omschrijving bij de uitgave.

Stap 2: de factuur
Op het eerste gezicht wordt het hier lastig. De winstmarge berekenen wij namelijk over de totale inkomsten en totale uitgaven. Wat moet je dan per persoon op de factuur vermelden? En hoe zit het met de btw?
Gelukkig betekent de 'reisbureauregeling' dat je op de factuur geen btw hoeft te vermelden. Het bedrag is wel inclusief (er zal immers uiteindelijk btw afgedragen moeten worden), maar je hoeft niet te vermelden hoeveel de btw is. Wel moet je dus altijd vermelden dat de reisbureauregeling van toepassing is.

Conclusie in het bovenstaande geval
Je kunt, per reiziger, een factuur maken van 725 (optie 1) - 995 (optie 2) (afhankelijk van het kamertype). Dat bedrag mag je inclusief btw vermelden, maar de btw hoef je niet te specificeren. Helaas kunnen jullie met ons systeem op deze manier geen facturen maken. Ik zou jullie dus willen aanraden om, als iedere reiziger een losse factuur wil ontvangen, deze facturen zelf te maken en uiteindelijk een overzicht(sfactuur) in ons The Bookie Webapp te maken waarin de winstmargeberekening is meegenomen. Dan wordt de af te dragen btw al automatisch in de administratie opgenomen en lopen we niet het risico dit over het hoofd te zien bij de kwartaalaangifte.


En als ik de overzichtsfactuur erin zet dan zet ik de factuur van de kosten die ik heb gemaakt gewoon bij de inkoopfacturen? 

De kosten hoef je niet in te boeken. Die zijn namelijk al meegenomen in de berekening op de overzichtsfactuur. De btw over de kosten (die direct ten goede komen aan de reiziger(s)) is ook niet aftrekbaar. De kosten die voor deze reis zijn gemaakt, maar die niet op de factuur staan, mag je uiteraard wel gewoon in onze Webapp zetten.

door Mari Laatste update: 15 Jul, 2020