Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Ondernemerschap | 1225 uren criterium en registratie

Hoe voldoe ik aan het urencriterium?

Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, dan kun je in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet je voldoen aan het (verlaagde) urencriterium. Lees op deze pagina van de Belastingdienst wat het urencriterium is.

Voorwaarden urencriterium

Volgens de Belastingdienst voldoe je over het algemeen aan het gestelde urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • Je steekt in het kalenderjaar minimaal 1225 uren in je bedrijf. Dit is ongeacht wanneer je in het jaar begint.
  • Je moet meer tijd besteden in je bedrijf steken dan in andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je volgens de Belastingdienst niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Voordelen urencriterium

Als je 1225 uur per jaar in je bedrijf steekt en dat kunt aantonen kom je in aanmerking voor de fiscale voordelen van een ondernemer. Een van de belangrijkste is de Zelfstandigenaftrek (lees hier hoeveel dat in welk boekjaar is): dit is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Doordat je dit bedrag van je winst mag aftrekken kan je aanslag aanzienlijk lager inpakken. Ben je nog niet zo lang geleden voor jezelf begonnen? Dan kan je waarschijnlijk ook aanspraak maken op de Startersaftrek. Lees hier wat de Startersaftrek is.

Als je klant bent bij The Bookie dan passen wij alle ondernemersvoordelen voor je toe en hoef je nergens rekening mee te houden.

Welke uren tellen mee?

Je uren zijn onder te verdelen in directe en indirecte uren. De eerste zijn gewerkte uren die over het algemeen kunt doorfactureren aan opdrachtgevers. Kortom, declarabele uren. Onder de twee categorie vallen uren die je nodig hebt om je bedrijf te kunnen runnen. Hieronder vallen voor de handliggende uren zoals de tijd die je besteedt aan acquisitie, je administratie, marketing en forenzen/reizen. Ook uren ter verdieping van je bedrijf zoals het lezen van relevante artikelen en het bezoeken van netwerkbijeenkomsten vallen hieronder.

Welke uren tellen niet mee?

Helaas tellen je uren als je ziek of op vakantie bent niet mee. Daarnaast telt 'het beschikbaar zijn' ook niet mee. Dus ook al verwacht je contact (mail of telefoon) van potentiële opdrachtgevers, je bent niet 'aan het werk' voor je bedrijf dus de uren tellen niet.

Urenregistratie

Het is belangrijk om alle uren ten alle tijden te kunnen aantonen, met name als je een boekcontrole van de Belastingdienst krijgt. Dat betekent dat je de uren registreert via één systeem (analoog in een papieren agenda of liever nog digitaal via een Excel, speciale uren app of een digitale agenda). Houd er rekening mee dat je je administratie en dus ook je urenregistratie 7 jaar moet bewaren en moet kunnen verklaren. Maak het zodoende niet alleen voor de belastinginspecteur, maar vooral ook voor jezelf inzichtelijk of je de uren gehaald hebt en waaraan je de uren besteed hebt.

Tip

Als je in Google Calendar werkt, kun je met een handige tool al je uren automatisch optellen. Ga naar: https://google-calendar-hours.com/

Urencriterium tijdens Corona

Vanwege de aanhoudende Coronacrisis is het goed mogelijk dat je niet de hoeveelheid uren hebt kunnen halen om aan het urencriterium te voldoen, waardoor je niet meer in aanmerking zou komen voor de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst heeft het volgende besloten om dit risico te beperken:

  • Tussen de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 mag je aangeven dat je ten minste 24 uur per week hebt besteed aan jouw onderneming. Ook als je dat aantal niet werkelijk hebt behaald.
  • Als je (deels) arbeidsongeschikt bent, geldt er een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Dan mag je voor de inkomstenbelasting voor de bovengenoemde periode aangeven dat je 16 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed.
  • Als je een seizoensgebonden ondernemer bent waarvan de piek van de werkzaamheden in de bovengenoemde periode valt, dan mag je de uren aangeven die je in 2019 in dezelfde periode hebt besteed aan de onderneming. Deze moet je wel aannemelijk kunnen maken mocht de Belastingdienst daar naar vragen.

door Mari Laatste update: 07 Feb, 2023