Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Toeslagen: zorg, huur, kinderopvang en kindgebonden budget

Op welke toeslagen kan ik aanspraak maken?

Toeslagen zijn financiële tegemoetkomingen van de Belastingdient in de kosten voor je zorg(verzekering), huur of kind. Of je recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. De toeslagen zelf en het aanvragen hiervan zijn geen onderdeel van je onderneming en dus ook niet van je abonnement. Toch zijn je inkomen uit je onderneming en het toekennen van deze toeslagen wel degelijk met elkaar verbonden. Dat is tevens de reden dat veel van onze klanten tijdens een extra consult aan het eind van het boekjaar deze vraag aan ons voorleggen.

4 verschillende toeslagen

Er zijn 4 toeslagen die je van de Belastingdienst kunt ontvangen. Welke toeslag je krijgt is afhankelijk van je situatie.

Zorg

Ben je een lage omzet dan kan het zijn dat je recht hebt op zorgtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om gebruik te kunnen maken van dat recht op zorgtoeslag, moet je in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Daarnaast mag je je inkomen niet hoger zijn dan bepaald bedrag. In 2019 is € 29.562 per jaar.  Heb je een fiscaal partner?  Dan mag je gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 37.885 per jaar. Tot slot speelt ook je vermogen een rol.

Huur

Om woningen voor een ieder betaalbaar te houden, kan je in sommige situaties recht hebben op huurtoeslag. Hiervoor is het belangrijk dat je voldoet aan bepaalde eisen. 

- je inkomen mag niet te hoog zijn

- je huur mag niet te hoog zijn

- je huurt een zelfstandige woonruimte

- je vermogen mag niet te hoog zijn

Lees hier alle voorwaarden.

Kinderopvang

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Hier kan je aanspraak op maken indien je zelf wilt werken, een opleiding volgt of een traject naar werk volgt en tegelijkertijd wilt dat je kinderen goed worden opgevangen terwijl je werkt. Lees hier de belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen.

Kindgebonden budget

Naast de kinderbijslag is er een andere bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar, namelijk het Kindgebonden budget. Heb je al een toeslag? Dan krijg je, indien je er recht op hebt, van de Belastingdienst vanzelf kindgebonden budget. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kun je dit aanvragen. Lees wel meer over de voorwaarden.

Proefberekening Toeslagen

Wil je een proefberekening maken van je Toeslagen? Gebruik dan deze handige tool van de Belastingdienst.

Zelf doen of The Bookie machtigen om Toeslagen te laten aanvragen

Het aanvragen van je toeslagen is ontzettend simpel en vaak sneller gedaan dan iemand anders machtigen.

Kom je er niet uit? Dan zijn er twee opties:

1. Tijdens je eindejaarsconsult kunnen we onderzoeken op welke Toeslagen (en hoeveel) je recht hebt.

2. Je kunt iemand machtigen om je aanvraag in Mijn toeslagen te doen. Wij doen dit met liefde voor je. Aangezien dit geen onderdeel uitmaakt van je onderneming en je privé situatie betreft, behoort dit niet tot je abonnement. Daarnaast behoort dit niet tot onze gebruikelijke werkzaamheden. Daarom vragen we je om ons ieder jaar hier expliciet opdracht toe te geven. 

Nadat je dat gedaan hebt, kun je via DigiD Machtigen een machtiging ons aanvragen via Mijn toeslagen. Je krijgt dan een inlogcode thuisgestuurd voor degene die je helpt met je aanvraag.

door Mari Laatste update: 07 Nov, 2019