Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Zorgkosten: welke zijn aftrekbaar?

Zorgkosten: welke zijn aftrekbaar?

Als je zelf in het huidige jaar zorgkosten hebt gemaakt (ook voor iemand anders), kan het zijn dat je deze kosten mag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting indien deze boven een bepaald drempelbedrag komen. Daarbij wordt er wel gekeken of deze zorgkosten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden zijn:

  • Deze kosten vallen buiten jouw verplicht en/of vrijwillig eigen risico.
  • Deze kosten zijn alleen door je gemaakt vanwege ziekte en/of invaliditeit.
  • Deze kosten zijn alleen aftrekbaar in het jaar waarin je deze kosten hebt gemaakt/betaald.
  • Alleen het deel van de kosten is aftrekbaar waar je geen vergoeding voor kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor je bijzondere bijstand hebt gekregen. Als je de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van je zorgverzekeraar, mag je (dat deel van) de kosten niet aftrekken. Dit geldt ook wanneer je zorg nodig hebt die onder het basispakket valt, maar je zelf kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dan moet je zelf betalen voor deze zorg, welke niet aftrekbaar zijn.
  • De gemaakte zorgkosten zijn aantoonbaar, door middel van facturen, overzichten van je zorgverzekeraar en/of bankafschriften. Bewaar deze dus ook goed!

Voorbeelden van (deels) aftrekbare zorgkosten zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen, maar ook hulpmiddelen als steunzolen of gehoorapparaten. Bekijk hier het overzicht van de veel voorkomende zorgkosten voor 2020 en of deze wel, niet of deels aftrekbaar zijn. 

Zorgkosten aangeven bij The Bookie

Bij The Bookie zullen we bij de aangifte inkomstenbelasting rekening houden wanneer je voor jezelf of voor iemand anders zorgkosten hebt gemaakt. De bijbehorende facturen of overzichten van de zorgverzekeraar mag je bij ons aanleveren wanneer je de vragenlijst voor de IB invult; wij zullen dan voor je bekijken welke van deze kosten (deels) aftrekbaar zijn en deze zullen we direct verwerken in jouw aangifte.

door Patrick Tang Laatste update: 01 Dec, 2020