Help > Extra info en partners > Boekhouding WoordenBookie

Uitstel aangifte inkomstenbelasting: 1 mei vervalt

Als je geen uitstel aanvraagt en de aangifte niet op tijd indient, loop je het risico op een boete en een hoge aanslag inkomstenbelasting.

Omdat het voor boekhouders onmogelijk is om alle inkomstenbelasting aangiftes voor 1 mei af te ronden, vragen we zoals gangbaar is standaard uitstel voor onze klanten aan. Dit uitstel geeft ons tot 1 mei van het daaropvolgende jaar de tijd om je aangifte in te dienen. Wel vragen wij je om de vragenlijst voor 31 oktober in te vullen zodat we de tijd hebben om je inkomstenbelastingaangifte op tijd op te pakken voor het nieuwe jaar begint.

Voorbeeld, als wij je aangifte Inkomstenbelasting 2022 doen

 • Boekjaar 2022
  • 1 januari 2022 tot 31 december 2022
 • Reguliere deadline Belastingdienst:
  • 30 april 2023
 • Deadline The Bookie aanleveren informatie Inkomstenbelasting in The Bookie Webapp
  • 31 oktober 2023
 • Verlengde deadline voor Intermediairs (dus boekhouders en accountants) dus mét uitstel 
  • 30 april 2024

Standaard uitstel

Had je een abonnement in het jaar waarover we aangifte doen? Dan wordt je uitstel standaard aangevraagd.

Heb je ook een fiscaal partner en wil je dat we ook haar/zijn aangifte doen? Meld dit uiterlijk 30 april bij je Bookie. Dan vragen we ook voor die/haar/hem uitstel en machtigingen aan.

Later uitstel

Is er per ongeluk door jou of ons geen uitstel aangevraagd en krijg je een brief van de Belastingdienst dat je aangifte niet voor 1 mei gedaan is? Geen zorgen, als je boekhouder kunnen wij ook dan nog verlengd uitstel aanvragen. Krijg je dus tussen 1 mei en 31 augustus een brief? Bel ons en dan vragen we alsnog uitstel aan. Dit kan tot 1 september.

door Mari Laatste update: 12 Mei, 2023