Help > The Bookie Online > Uitgaven

Projectadministratie | hoe voeg ik uitgaven toe?

De Plus abonnementen geven je de mogelijkheid om projectadministratie bij te houden. Je kunt voor zakelijke kosten bepalen tot welk project bon of factuur van een uitgave behoren. Dit kan je op twee manieren doen. Daarna kun je ook de uitgaven zien onder de projecten Uitgaven & Verkoop.

Uitgave toevoegen bij toesturen uitgave

Project koppelen bij foto in Bookie Bonnen app

Als een foto maakt met de mobiele app Bookie Bonnen kan je deze meteen aan een project koppelen.

Tag in titel bij sturen mail

Stuur je een mail met een pdf van een uitgave door? Verander dan de hele titel van de e-mail in de TAG die je het project hebt meegegeven.

Wil je weten waar je een tag aanmaakt en/of terugziet welke taak je aan een project hebt meegegeven? Ga naar het1e blad van je project.

Uitgave achteraf koppelen

Wil je een uitgave die je al in je adminstratie verwerkt is toevoegen aan een project?

1. Ga naar Projecten via de linker zijbalk

2. Klik op het project waaraan je facturen wilt toevoegen

3. Selecteer tabblad: Uitgaven & Verkopen

4. Klik op Voeg uitgave toe aan project

Uitgave verwijderen bij project

Heb je per ongeluk de verkeerde uitgave gekoppeld of doorgestuurd? Ontkoppel de uitgave makkelijk.

1. Ga naar de Uitgaven & Verkopen bij het project

2. Klik op het oranje doorgehaalde koppelteken om de uitgave te ontkoppelen.

3. Je uitgave staat er niet meer bij.


Gerelateerde FAQ's

Wat is een projectadministratie?

Hoe koppel ik verkoopfactuur aan een project?

Wat zijn de voordelen van een Plus abonnement?

door Mari Laatste update: 20 Nov, 2023