Help > The Bookie Online > Overzichten

Winst- en verliesrekening

Waar kan ik zien hoeveel winst ik in een jaar maak?

Doel van winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening is onderdeel van je jaarstukken. Het geeft een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van een onderneming over een bepaalde periode, meestal het boekjaar. Simpel gezegd is het saldo van deze rekening de winst of het verlies van je onderneming, aangezien de opbrengsten vermindert met de kosten. Een positief saldo noemen we winst en een negatief saldo is je verlies. Hierbij spreken we van bruto winst, aangezien het het bedrag betreft voordat je inkomstenbelasting hebt betaald. Je netto winst is wat je overhoudt. 

Winst en verlies in The Bookie Webapp

Als je in The Bookie Webapp werkt kan je deze altijd een (voorlopige) winst- en verliesrekening vinden in de linkerkolom onder Overzichten. Hier kun je bovenaan per jaar je overzicht kiezen (zie 2018 / 2019)

Uitgebreide Winst- en Verliesrekening

In de praktijk vergt het iets meer aandacht, aangezien je bijvoorbeeld rekening moet houden met de toekenning van kosten aan meerdere boekjaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij investeringen.

Nut: huurwoning of koopwoning, bedrijfspand of lening

Soms dien je aan derden inzicht te geven in je financiën, bijvoorbeeld in het geval van een koopwoning of huurwoning. In het tweede geval is het zo dat voor een huurwoning de Winst- en Verliesrekening uit The Bookie Webapp onder Overzichten volstaat. Soms kan het zijn dat een verhuurder deze ondertekend wil hebben. Dubbelcheck even wat er precies vereist is. Mocht er een ondertekende versie van je Winst en Verliesrekening in The Bookie Webapp nodig zijn, dan kun je ons daar gerust naar vragen.

Let wel: dit is geen accountantsverklaring (maar dit laatste blijkt in de praktijk lang niet altijd nodig te zijn, terwijl hier in eerste instantie wel naar gevraagd wordt). 

Voor een koopwoning heb je vaak tussentijdse jaarcijfers of definitieve jaarstukken nodig. Tussentijdse jaarcijfers kunnen we buiten het abonnement om op basis van uurtarief opstellen. Deze laatste horen bij je abonnement en maken we op na aflsuiting van je boekjaar, zodra we je aangifte Inkomstenbelasting doen. Hiervoor hebben we aanvullende informatie nodig. In de checklist die je op de dashboard van The Bookie Webapp vindt staat precies wat we nodig hebben.

Normaal gesproken maken wij je jaarstukken (die je nodig hebt) binnen 3 maanden nadat alles compleet is aangeleverd op. Heb je je stukken sneller nodig? Dan kan je ons altijd vragen je jaarstukken sneller aan te leveren. Aangezien we daar extra uren voor inplannen rekenen we een spoedtarief van 25% extra.

door Mari Laatste update: 02 Aug, 2020