Help > The Bookie Online > Overzichten

Winst- en verliesrekening

Waar kan ik zien hoeveel winst ik in een jaar maak?

Doel van winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is onderdeel van je jaarstukken. De W&V geeft een overzicht van je inkomsten en uitgaven van jouw onderneming over een bepaalde periode, meestal het boekjaar. Simpel gezegd is het saldo van deze rekening de winst of het verlies van je onderneming, omdat je kosten van je opbrengsten afgetrokken worden. Een positief saldo noemen we winst en een negatief saldo verlies. We hebben het dan over bruto winst, omdat dit bedrag het bedrag is voordat je inkomstenbelasting hebt betaald. Je netto winst is wat je na het betalen van je inkomstenbelasting overhoudt. 

Winst en verlies in The Bookie Webapp

Als je in The Bookie Webapp werkt kan je de altijd een voorlopige winst- en verliesrekening vinden in de linkerkolom onder Overzichten. Hier kun je bovenaan per jaar je overzicht kiezen.


 

Uitgebreide Winst- en Verliesrekening

De definitieve winst- en verliesrekening is altijd onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting die The Bookie voor je opmaken.
Omdat wij bij het opmaken van aangifte wij ook rekening houden met terugkerende onderdelen (bijvoorbeeld een investering die we nog 3 jaar terug mogen laten komen) kan je definitieve winst- en verliesrekening er anders uitzien dan het overzicht in de Webapp.

Wanneer is een winst- en verliesrekening nuttig?

Soms wil een derde partij inzicht hebben in je financiën, bijvoorbeeld voor het huren of kopen van een woning. In het geval van een huurwoning is de Winst- en Verliesrekening uit The Bookie Webapp vaak voldoende. Soms kan het zijn dat een verhuurder deze ondertekend wil hebben. Dubbelcheck even de verhuurder wat ze precies willen ontvangen van je. Mocht er een ondertekende versie nodig zijn, dan kun je ons daar gerust naar vragen.
Let op: dit is geen accountantsverklaring, hier wordt in eerste instantie vaak om gevraagd maar blijkt in de praktijk lang niet altijd nodig te zijn.

Voor een koopwoning heb je vaak tussentijdse jaarcijfers of definitieve jaarstukken nodig. Tussentijdse jaarcijfers kunnen we buiten het abonnement om op basis van uurtarief opstellen. De definitieve jaarstukken horen bij je abonnement en maken we op zodra we je aangifte Inkomstenbelasting doen. Dit kan pas nadat het boekjaar afgelopen is. Omdat we aanvullende informatie nodig hebben is het belangrijk dat je de checklist (die je op de dashboard van The Bookie Webapp vindt)zo volledig als mogelijk invult en instuurt naar ons.

Heb je jouw jaarstukken snel nodig? 

Omdat wij je aangifte verwerken op volgorde van binnenkomst kan het even duren voordat je aan de beurt bent. Heb je jouw jaarstukken snel nodig? Dan kan je ons altijd vragen je jaarstukken sneller aan te leveren. Aangezien we daar extra uren voor inplannen rekenen we een spoedtarief van 25% extra.

door Mari Laatste update: 12 Jan, 2023