Help > The Bookie Diensten > Maatwerk - werkzaamheden & kosten

The Bookie Kosten | overige werkzaamheden buiten abonnement

Wat zijn de kosten voor werkzaamheden buiten het abonnement?

In alle onderstaande gevallen kan je The Bookie inschakelen. Je ontvangt nadat we onze werkzaamheden hebben afgerond een factuur.

Werkzaamheden per uur: €95 ex btw (achteraan de rij) / €110 ex btw (vooraan de rij)

We hebben een vast uurtarief. Als je geen abonnement had voor een boekjaar of om extra werkzaamheden vraagt, rekenen we €95 ex btw per uur. Zodra je aan de beurt bent, gaan we aan de slag en schrijven de uren op die we bezig zijn met jouw administratie.

Na afloop krijg je deze gespecificeerd gefactureerd. Hiervoor kunnen we van te voren geen schatting doen, aangezien het afhankelijk is van de grootte van je administratie, jouw persoonlijke situatie, de manier waarop informatie aangeleverd wordt en hoe makkelijk/snel we met je kunnen communiceren. Met andere woorden, uurtje-factuurtje. Dat houdt in dat je op de factuur kunt zien hoeveel uren we waaraan besteed hebben. Wil je geen onzekerheid en een vast tarief? Neem een abonnement met terugwerkende kracht en bekijk hier onze tarieven.

Heb je haast? Voor dit soort gevallen plannen we overuren in en kom je vooraan de rij. 

Extra werkzaamheden naast het abonnement

De abonnementsprijs geldt in combinatie met het gebruik van The Bookie Webapp en betreft de reguliere werkzaamheden rondom een goed bijgehouden administratie. Hierbij ligt de nadruk op de controle, uitvoering en korte toelichting. Onder deze werkzaamheden vallen btw-aangiftes, het opstellen van je jaarstukken, het indienen van je inkomstenbelastingaangifte en korte vragen.

In sommige gevallen vraagt jouw situatie om meer aandacht en specialistische kennis. Of loop je zelf met veel vragen rond. Dit kan het geval zijn:

  • bij eigendom in het buitenland of een verhuizing naar of vanuit het buitenland. Bij de laatste moet je een extra formulier (M- of C-form) invullen.
  • Bijleenregeling
  • IND traject
  • Daarnaast kan het zijn dat je gebruik wilt maken van een investerings- of subsidiemogelijkheid of onze hulp nodig hebt bij een betalingsregeling. 

Jaarstukken en aangifte inkomstenbelasting per uur

Wil je voor het huidige boekjaar graag met een vast tarief werken? Vraag dan een vaste offerte aan. 

Consult: €110 ex btw per (half) uur 

Als je uitgebreider de tijd nodig hebt of geen abonnement bij The Bookie hebt, kan je een consult plannen. Omdat je bijvoorbeeld een huis gaat kopen, een investering wilt bespreken, een nieuwe rechtsvorm of samenwerking start of een ander financieel vraagstuk hebt. Hiervoor maken we graag tijd vrij in onze agenda’s zodat we in alle rust jouw specifieke situatie kunnen bespreken. Voor deze tijd brengen we extra kosten in rekening.

Een consult kun je rechtstreeks inplannen op: https://www.thebookie.nl/afspraak/

Gezamenlijke aangifte fiscaal partner: € 95,- ex btw per jaar

Binnen de abonnementsprijs zit niet de aangifte van je partner (die in loondienst is). De partneraangifte doen we echter met liefde. Wil je hiervan gebruik maken, vink dan in The Bookie Webapp ‘fiscaal partner’ aan en vul de aanvullende informatie voor de deadline van 1 mei in. Lees hier waar je dat noteert. De extra kosten voor een gezamenlijke aangifte met fiscaal partner in loondienst zijn per jaar € 95,- ex btw.

 

door Mari Laatste update: 27 Mei, 2024