Help > The Bookie Online > Uitgaven

Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aftrekbaar

Is mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar?

Aangezien dit verschillend is per type verzekerking kan je hiervoor het beste de site van de Belastingdienst raadplegen in combinatie met je verzekering of voorziening.

Over het algemeen geldt:

U kunt als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. U betaalt premies, en bij arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar u eenmalig of periodiek een bedrag uit.

De aftrekbaarheid van de premies en de belastbaarheid van de uitkering zijn afhankelijk van de gekozen AOV. In het algemeen is het zo: als de premie niet aftrekbaar is, is de uitkering niet belast. Is de premie aftrekbaar, dan is de uitkering wel belast.

Ook al sluit u de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor uw onderneming. In uw aangifte inkomstenbelasting trekt u ze af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inkomstenbelasting en The Bookie

Lees hier wanneer dit van toepassing is en hoe je ons deze kosten doorgeeft.

door Mari Laatste update: 26 Jul, 2022