Help > The Bookie Online > Uitgaven

Aanloopkosten: wat telt mee en hoe werkt dat?

Mag ik uitgaven in mijn administratie opnemen die ik gemaakt heb in de periode voor mijn bedrijf bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stond?

De Belastingdienst

Dit is wat de Belastingdienst zegt over kosten die je maakt in de aanloopfase van het oprichten van je onderneming:

Alle kosten die u uit zakelijk oogpunt voor een onderneming hebt gemaakt, zijn aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen: kosten dus die u hebt gemaakt voordat de onderneming van start ging. Denk bijvoorbeeld aan een marktverkenning en ingewonnen adviezen.

Als wij u eenmaal als ondernemer beschouwen, kunt u onder bepaalde voorwaarden de btw die u hebt betaald als voorbelasting aftrekken in uw aangifte omzetbelasting. Het is ook mogelijk dat u voor de inkomstenbelasting met terugwerkende kracht alsnog gebruik maakt van de speciale regelingen voor ondernemers.

Houd een registratie bij van de uren die u aan de onderneming besteedt. U kunt het aantal uren dat u al vóór uw aanmelding als ondernemer aan uw onderneming besteedt, meetellen voor het minimumaantal benodigde uren voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Als u een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een WW-uitkering, dan kan het ook belangrijk zijn bij te houden hoeveel uren u aan uw onderneming besteedt.

De praktijk

Bewaar alle facturen, bonnen en bewijsstukken van de kosten die je maakt goed. Zo kun je voor de inkomstenbelasting met terugwerkende kracht alsnog gebruik kunt maken van de regelingen voor ondernemers. Ook kun je in enkele gevallen de btw die je hebt betaald vóórdat je je onderneming startte in je aangifte omzetbelasting (soms) als voorbelasting aftrekken. In de eerste btw aangifte kunnen we dit meenemen. Gebeurt dit later, dan ligt het iets complexer, maar kan het met de suppletie mee. Dat betekent dat je het invoert op de datum van aanschaf of in het huidige boekjaar. Meld dit in beide gevallen expliciet bij de omschrijving van de uitgave in The Bookie Webapp en bij ons.

Houd er wel rekening mee dat wij hiervoor extra kosten in rekening kunnen brengen, indien dit extra werkzaamheden met zich mee brengt. Samen met je Bookie kun je een afweging maken of dit de moeite waard is. Je kunt dit ook zelf doen door een brief te schrijven naar de Belastingdienst waarin je aangeeft dat je aanloopkosten hebt gemaakt.

Voorbeelden

  • Reiskosten of kilometerm declaraties. Lees hier hoe je deze kilometers als uitgave opgeeft.
  • Laptop (gedeeltelijk, tenzij je kunt aangeven dat het strict zakelijk was)
  • Telefoonkosten, website of hosting
  • Zakelijke lunch/diners (beperkt aftrekbaar)
  • Studiekosten/cursussen
  • Juridische kosten
  • Literatuur, boeken of naslagwerk

door Mari Laatste update: 12 Nov, 2020