Help > The Bookie Online > The Bookie Software > Webapp | Verkopen

Verkoopfactuur door afnemer: reversed billing

Kan mijn opdrachtgever of de afnemer een factuur naar mij sturen?

In sommige situaties kan het zijn dat de klant, ook wel afnemer, een verkoopfactuur heeft opgesteld of opstelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je tijdelijk als onderaannemer werkt en je opdrachtgever (de hoofdaannemer) de facturen voor je opstelt. In het geval dat je (dienst)afnemer de factuur opmaakt, moet zij of hij op de factuur vermelden: ’factuur uitgereikt door afnemer’. 

    belastingdienst.nl:  Uw afnemer maakt de factuur op

Hoe voeg ik de factuur toe?

Bij 'Reverse billing', ook wel 'Selfbilling' of 'Omgekeerde facturering' genoemd, verstuurt jouw opdrachtgever je een factuur met het bedrag dat ze je moeten uitbetalen in plaats van dat jij je opdrachtgever een factuur stuurt voor je werkzaamheden. Maar hoe voeg je zo'n factuur toe aan je admninistratie?

Aangezien het hier gaat om een inkoopfactuur (met een negatief bedrag) voer je deze in onder je uitgaven.

Maak een nieuwe uitgave aan klik het selectievakje "Factuur bevat omzet".

Onder categorieën zijn nu ook de verkoopcategorieën zichtbaar. Seledcteer de juiste categorie en sla de uitgave op.

Zijn er ook kosten toegevoegd? Bijvoorbeeld ingehouden bedragen voor commissies? Voeg deze dan toe onder een nieuwe boekregel.

N.B. Bij de verkoopregel geef je het bedrag dat uitgekeerd wordt aan als minbedrag! Het is namelijk eigenlijk een soort negatieve uitgave!

Reverse Billing

 

 

door Gijs Rietveldt Laatste update: 08 Apr, 2024