Help > The Bookie Diensten > Dienstverlening

Teruggaaf door oninbare vorderingen

Hoe vraag ik de btw terug van een factuur die niet betaald is?

Je betaalt als ondernemer de btw (over je facturen) direct in het desbetreffende kwartaal. De factuurdatum is hierbij dus leidend en niet de betaaldatum. Betaalt je klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk bijvoorbeeld in het geval van een faillissement, dan is je vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Je btw de die je zelf als betaald hebt bij de omzetbelastingaangfte zelf niet ontvangen. In dat geval kun je deze btw terugvragen.

Wanneer en hoe terugvragen?

Zodra het zeker is dat je vordering (gedeeltelijk) oninbaar is, kunnen we de btw voor je terugvragen. Dit is in ieder geval zo uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Het bedrag van de teruggaaf verwerken we in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken. Jij vult het bedrag dat je terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte.

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw

Mocht het zo zijn dat deze vordering alsnog geheel of gedeeltelijk betaald wordt nadat je de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in je btw-aangifte, dan geef je de verschuldigde btw over het gedeelte dat je hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin je de betaling ontvangt.

door Mari Laatste update: 08 Mei, 2019