Help > Extra info en partners > Overige ondernemersvragen > Starten & stoppen je bedrijf

Starten of stoppen met je B.V.: stappenplan

Een bv (besloten vennootschap) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat jij als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent met je privévermogen voor eventuele schulden. Dit is bij een eenmanszaak anders. 

Wat is een BV en wanneer verander ik van rechtsvorm?

Op deze pagina:

Afwegingen: consult met je Bookie
Voorbereiding: werkzaamheden door The Bookie
Voorbereiding ondernemer: contact met de Notaris
Oprichten B.V.: finetunen tussen jou als ondernemer, de notaris en The Bookie
Na oprichting B.V.: werkzaamheden The Bookie

 

Afwegingen starten of stoppen: consult met je Bookie

Als je klant bent bij The Bookie met je eenmanszaak en je overweegt om over te gaan tot een BV dan raden we je aan om eerst met je Bookie af te spreken. Tijdens een consult bekijk je samen

 • wat je afwegingen zijn
 • of het voordelig is ten opzichte van je eenmanszaak

Als je weet dat je een BV wilt oprichten doorlopen we een aantal stappen om er voor te zorgen dat het zo soepel als mogelijk verloopt. Wat we van je nodig hebben is:

 1. de constructie: richt je alleen een werkmaatschappij op of komt er ook een holding?

 2. Toestemmingsverklaring om rechtstreeks met notaris te communiceren

 3. de naam van je op te richten BV's

 4. zijn er nog meer aandeelhouders naast jou en zo ja, wie zijn het en wat is hun rol?

Termijnen en deadlines: wanneer oprichten?

De oprichting van een BV kan altijd met 3 maanden terug. Dus je kunt in maart nog een B.V. oprichten met een ingangsdatum van 1 januari van dat jaar. Je kunt echter tot maart het jaar daarop de BV met terugwerkende kracht per 2023 oprichten

Ben je van plan om aankomend jaar een BV op te richten? Dan kan je je eenmanszaak voor 30 september geruisloos inbrengen door een intentie bij Belastingdienst doorgeven. Deze intentie verplicht tot niets

Voorbereiding: werkzaamheden door The Bookie

Om een B.V. te kunnen oprichten zijn er een aantal documenten nodig. Dit is onder andere je inbrengbeschrijving. Daarnaast zijn er een aantal verplichte meldingen bij de Belastingdienst.

De kosten hiervoor zijn €500, mits er geen vreemde afwijkingen zijn. Dit blijkt meestal tijdens het eerste consult.

Voorbereiding ondernemer: contact met de Notaris

Sommige ondernemers hebben zelf een notaris met wie ze willen werken. Heb je nog geen notaris, dan helpen wij je verder door een offerte aan te vragen (nav je wensen tijdens je consult)

Tijdspad oprichten B.V.: finetunen tussen 3 partijen

 1. The Bookie stuurt de inbrengbeschrijving naar notaris. Meestal komen hier vragen over. Zodra alles duidelijk is stuurt The bookie een nieuw concept naar de notaris.
 2. Als de definitieve versie geakkoordeerd is door de notaris, dan de notaris alles naar jou als oprichter.

 3. Jij ondertekent de documenten en stuurt alles naar notaris, met ons in de cc. 

 4. De notaris plant een afspraak voor de oprichting van je nieuwe B.V.'s met je in

 5. Je B.V. is opgericht en jij drinkt champagne of crodino

 6. Hierna ontvang je de oprichtingsakte(s), die je Bookies nodig hebben om het rond te maken met de Belastingdienst. Deze stuur je per mail naar je Bookies.

Na oprichting B.V.: werkzaamheden The Bookie

Als wij de boekhouding van je B.V. oppakken dan doen we meer dan voor je eenmanszaak. Dat betekent dat we naast de btw-aangiftes, jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting ook je loonadminstratie, aangifte vennootschapsbelasting en divivend (indien nodig) doen.

door Mari Laatste update: 02 Feb, 2024