Help > Extra info en partners > De Belastingdienst

De kleineondernemersregeling (KOR tm 2019):: wat, wanneer en hoe

Wat is de (oude) kleineondernemersregeling en hoe pas is die toe?

NOTA BENE Dit gaat over de KOR die van toepassing is tot en met 2019. Vanaf 2020 is een ander Kleineondernemersregelig van toepassing. Lees hier meer over de nieuwe KOR en hoe je je aanmeldt.


Op elke factuur die je stuurt, zit (tenzij je btw verlegd is) 0%, 9%* of 21% btw. De kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling waardoor je geen of minder van die ontvangen btw aan de Belastingdienst hoeft te betalen.  Je kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat je moet betalen als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  • je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • je onderneming is in Nederland gevestigd.
  • je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw.

Tot € 1.345

Moet je in een jaar € 1.345 of minder btw betalen? Dan hoef je helemaal geen btw (meer) te betalen.

Van € 1.345 tot € 1.883

Moet je in een jaar meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering. 

The Bookie

Als je klant bij The Bookie hoef jij nergens aan te denken. Jij hoeft dit namelijk niet zelf toe te passen, je Bookie doet dit aan het eind van het jaar voor jou. Zie je rond november/december dat je rond die grens verkeert (onder je btw-overzichten in The Bookie Webapp: lees dit artikel)? En heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je Bookie.

door Mari Laatste update: 24 Sep, 2019