Help > The Bookie Online > Inkomsten > Btw op inkomsten

Btw vrijstelling op je facturen: therapeuten, psychologen en andere beroepsgroepen

Kan ik mijn cliënten facturen sturen zonder btw?

Volgens de Belastingdienst zijn er drie belangrijke diensten die vrijgesteld van btw geleverd mogen worden.

  • medische beroepsbeoefenaren die een door de Wet BIG geregeld beroep uitoefenen en diensten verrichten die tot hun deskundigheidsgebied horen en die een onderdeel zijn van de BIG-opleiding, zoals omschreven in, of op grond van de Wet BIG
  • medische beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun deskundigheidsgebied behandelen. Hun behandelingen moeten dan van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als die van daartoe bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren.
  • medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, maar persoonlijke gezondheidskundige zorg van de mens bieden met een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren

Psychologen

Onder deze laatste groep vallen ook psychologen, die zo de medische vrijstelling kunnen toepassen, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op basis van vragen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft de Belastingdienst duidelijkheid gecreëerd over de medische vrijstelling.

  • Zo moet je beschikken over een universitair diploma psychologie
  • De voorwaarde dat het moet gaan om gezondheidskundige diensten en dat deze binnen het deskundigheidsgebied van de psycholoog moeten vallen, blijft daarbij gelden.
  • Wanneer de psycholoog lid is van het NIP, dan is dat voor de Belastingdienst voldoende bewijs van een universitair diploma.

Wij adviseren altijd om contact op te nemen met de Belastingdienst.

door Mari Laatste update: 27 Mrt, 2023