Help > The Bookie Online > Overzichten

Administratie exporteren | data inkomsten en uitgaven in één CSV

Kan ik een export maken van mijn verkopen / inkomsten en uitgaven?

Ja, dat kan. Er staat bij zowel je Verkopen als je Uitgaven onderaan een export knop waarmee je een csv bestand kunt downloaden.

In principe is dit niet nodig, omdat je altijd toegang behoudt tot The Bookie Webapp. Aangezien je als ondernemer altijd verantwoordelijk blijft raden we je sowieso aan je administratie te exporteren als je niet langer klant bij ons bent. Maar ook als klant adviseren we je om jaarlijks een overzicht van alle inkomsten en uitgaven te exporteren in een Excel of CSV bestand en op je eigen computer/in je eigen cloud op te slaan.

Data exporteren 

Dit kan onder zowel Overzicht facturen als Overzicht uitgaven door een Export to te doen in de bestandsvorm die jij graag wilt.

Aan je Bookie kan je een .zip file vragen waarin al je bonnen en facturen staan, gekoppeld aan de nummering van je Excel of CSV bestand.

Houd wel rekening met de wettelijke bewaartermijn voor ondernemers voor de Belastingdienst. Doe dit alsjeblieft voordat je ons verzoekt om je account te verwijderen. Lees meer hoe de bewaartermijn werkt: wettelijke bewaartermijn

door Mari Laatste update: 02 Feb, 2023